MODA SƏNAYƏSİ DAVAMLI OLA BİLƏR?

Moda gələcəyi parlaq və məsuliyyətlidir – əgər biz birlikdə dəyişiklik etsək!

Ətraf mühitin qorunmasına daha yaxşı töhfə vermək üçün biz bütün müştərilərə 2015-ci ildən etibarən mövcud olanları əvəz etmək üçün tədricən təkrar emal edilmiş materiallardan istifadə etməyi təklif etməyə başladıq. Təchizatçılarla birgə səylərimiz nəticəsində parça növlərinin 99%-dən çoxu texniki problemləri həll etdi. təkrar emal edilmiş materiallarla toxuculuq və maya dəyərinə nəzarət müştərinin gözlənilən məqsədinə yaxınlaşıb və ya ona çatıb.

Bundan əlavə, biz yaxın gələcəkdə məhsullarımızın 100% təkrar emal dərəcəsinə nail olmaq ümidi ilə təkrar emal edilmiş qablaşdırma materiallarını da fəal şəkildə öyrənirik.